Danh sách các Villa Đà Lạt

Odwin Đà Lạt 26

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
 5 phòng (5 giường) - 4wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 10 - 12 khách

Ngày thường: 5.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 2

 Cách chợ Đà Lạt 4km
 9 phòng (10 giường) - 9wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 10 - 22 khách

Ngày thường: 7.500.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 3

 Cách chợ Đà Lạt 4km
 4 phòng (5 giường) - 4wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 6 - 10 khách

Ngày thường: 5.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 6

 Cách chợ Đà Lạt 4km
 6 phòng (8 giường) - 5wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ + bida
 Số lượng: 12 - 20 khách

Ngày thường: 9.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 7

 Cách chợ Đà Lạt 4km
 4 phòng (5 giường) - 4wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 10 - 14 khách

Ngày thường: 5.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 9

 Cách chợ Đà Lạt 3km
 12 phòng (12 giường) - 13 wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 20 - 26 khách

Ngày thường: 12.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 10

 Cách chợ Đà Lạt 3 km
 4 phòng (5 giường) - 5wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 - 12 khách

Ngày thường: 3.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 11

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
 6 phòng (7 giường) - 6wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 12 - 15 khách

Ngày thường: 9.200.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 13

 Cách chợ Đà Lạt 3km
 5 phòng (6 giường) - 5wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 10 - 15 khách

Ngày thường: 8.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 14

 Cách chợ Đà Lạt 2,5 km
 6 phòng (7 giường) - 6wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 12 - 15 khách

Ngày thường: 5.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 15

 Cách chợ Đà Lạt 2km
 4 phòng (4 giường) - 4wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 - 10 khách

Ngày thường: 4.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 16

 Cách chợ Đà Lạt 2km
 11 phòng (11 giường) - 11wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 24 - 28 khách

Ngày thường: 8.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 18

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
 6 phòng (10 giường) - 6wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 10 - 24 khách

Ngày thường: 5.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 19

 Cách chợ Đà Lạt 3km
 5 phòng (8 giường) - 5wc
 Hồ massage, bida, karaoke
 Tiêu chuẩn: 16 khách

Ngày thường: 6.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 20

 Cách chợ Đà Lạt 3km
 4 phòng (6 giường) - 4wc
 Hồ massage, bida, karaoke
 Tiêu chuẩn: 12 khách

Ngày thường: 5.200.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 21

 Cách chợ Đà Lạt 3km
 4 phòng (6 giường) - 4wc
 Hồ massage, bida, karaoke
 Tiêu chuẩn: 12 khách

Ngày thường: 4.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 23

 Cách chợ Đà Lạt 3km
 7 phòng (7 giường) - 9wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 14- 18 khách

Ngày thường: 7.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 27

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
 4 phòng (5 giường) - 5wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ + bida
 Số lượng: 10 - 12 khách

Ngày thường: 7.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 31

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
 6 phòng (8 giường) - 7wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 16 - 20 khách

Ngày thường: 5.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 8

 Cách chợ Đà Lạt 15 km
 4 phòng (5 giường) - 4wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 - 12 khách

Ngày thường: 7.500.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 28

 Cách chợ Đà Lạt 4km
 11 phòng (14 giường) - 12wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 15 - 28 khách

Ngày thường: 5.000.000đ/đêm

 
Zalo
facebook-messenger-icon