Danh sách các Villa Sài Gòn

ODWIN SÀI GÒN 01

 Quận 2 Sài Gòn
 5 phòng - 6wc
 Hồ bơi, Karaoke, BBQ
 Số lượng: 12 - 15 khách

/đêm

ODWIN SÀI GÒN 02

 Quận 9 Sài Gòn
 7 phòng - 6wc
 Hồ bơi, Karaoke, Bida, Bi lắc, BBQ
 Số lượng: 14 - 20 khách

/đêm

ODWIN SÀI GÒN 03

 Quận 7 Sài Gòn
 5 phòng - 4wc
 Hồ bơi, Xông hơi, BBQ
 Số lượng: 10 - 15 khách

/đêm

ODWIN SÀI GÒN 04

 Nhà Bè Sài Gòn
 6 phòng - 4wc
 Hồ bơi, Karaoke, BBQ
 Số lượng: 12 - 15 khách

/đêm

ODWIN SÀI GÒN 05

 Quận 9 Sài Gòn
 3 phòng - 4wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 6 - 12 khách

/đêm

 
Zalo
facebook-messenger-icon