Danh sách các Villa Phan Thiết

Odwin TT – Phan Thiết

 Cách biển 8 phút đi xe
 6 phòng - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 20 - 25 khách

Ngày thường: 10.000.000đ/đêm

ODWIN MOON – PHAN THIẾT

 Cách biển 10 phút đi xe
 6 phòng (8 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng khách: Đang cập nhật

Ngày thường: 10.000.000đ/đêm

ODWIN MC SEVIEW – Phan Thiết

 Cách biển 700m
 5 phòng (7 giường) - 5wc + 1wc chung
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 10 - 25 khách

Ngày thường: 8,000,000đ/đêm

ODWIN SS SEVIEW 1 – Phan Thiết

 Cách biển 700m
 5 phòng (5 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Loa karaoke, Bida
 Số lượng: 10 - 20 khách

Ngày thường: 9,000,000đ/đêm

ODWIN SS SEVIEW 2 – Phan Thiết

 Cách biển 700m
 5 phòng (7 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida, Loa Karaoke
 Số lượng: 10 - 20 khách

Ngày thường: 8.000.000đ/đêm

Odwin NWP 170613 – Phan Thiết

 Cách biển 500m (Có dịch vụ xe điện)
 3 phòng (3 giường) - 3wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 10-12 khách

Ngày thường: 4,500,000đ/đêm

Odwin NWP 170340 – Phan Thiết

 Cách biển 500m (Có dịch vụ xe điện)
 3 phòng (3 giường) - 3wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 10 - 12 khách

Ngày thường: 4,500,000đ/đêm

ODWIN VVA SEVIEW – PHAN THIẾT

 Cách biển 100m
 17 phòng (23 giường) - 17wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 20 - 40 khách

Ngày thường: 12,000,000đ/đêm

ODWIN LM SEVIEW – Phan Thiết

 Sát biển
 10 phòng (10 giường) - 10wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, Bida
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 14,000,000đ/đêm

 
Zalo