Danh sách các Villa Vũng Tàu

Odwin VTS 129 – Bãi Sau

 Cách biển Bãi Sau 700m
 4 phòng (4 giường) - 4wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida, Karaoke
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 2.500.000đ/đêm

Odwin 81MK – Bãi Sau

 Cách biển Bãi Sau 700m
 3 phòng (5 giường) - 3wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 15 - 17 khách

Ngày thường: 2,500,000đ/đêm

Odwin PCT – Bãi Sau

 Cách biển Bãi Sau 200m
 6 phòng (7 giường) - 4wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida, Karaoke
 Số lượng: 20 - 25 khách

Ngày thường: 3,500,000đ/đêm

Odwin NB09 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 300m
 5 phòng ngủ (12 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 18-25 khách

Ngày thường: 4,500,000đ/đêm

Odwin NB 10B-View biển

 Cách biển Bãi trước 200m (Bãi tắm 700m)
 12 phòng ngủ (15 giường) - 14wc
 Hồ bơi, BBQ,bida, karaoke
 Số lượng: 15-32 khách

Ngày thường: 7.000.000đ/đêm

Odwin NB02-View biển

 Cách biển Bãi trước 200m (Bãi tắm 700m)
 5 phòng (6 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 4,000,000đ/đêm

Odwin P45 – Sát biển

 Sát biển Bãi Dâu
  6 phòng ngủ (8 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 16-25 khách

Ngày thường: 9,500,000đ/đêm

Odwin InDo – Bãi Sau

 Cách biển Bãi Sau 500m
 8 phòng (10 giường) - 12wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, Bi lắc
 Số lượng: 20 - 25 khách

Ngày thường: 9.000.000đ/đêm

Odwin P185 – Sát biển

 Sát biển Bãi Dâu
  7 phòng ngủ (7 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 16 - 25 khách

Ngày thường: 9,000,000đ/đêm

Odwin P171 – Sát biển

 Sát biển Bãi Dâu
 5 phòng (6 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin P169 – Sát biển

 Sát biển Bãi Dâu
  3 phòng ngủ (5 giường) - 3wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 12 - 20 khách

Ngày thường: 5,000,000đ/đêm

Odwin BH19 – Sát biển

 Sát biển Bãi Dâu
  4 phòng ngủ (7 giường) - 4wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 9,000,000đ/đêm

Odwin BH109 – Sát biển

 Sát biển Bãi Dâu
  5 phòng ngủ (7 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 10,000,000đ/đêm

Odwin R9 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 70m
 4 phòng ngủ (6 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, bida
 Số lượng: 12 - 15 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin S38 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 50m
 5 phòng (6 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, bida
 Số lượng: 12 - 18 khách

Ngày thường: 6,500,000đ/đêm

Odwin S1 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 100m
  4 phòng ngủ (5 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, bida
 Số lượng: 12 - 15 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin S7 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 70m
 4 phòng (5 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 10 - 20 khách

Ngày thường: 6.000.000đ/đêm

Odwin S8 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 70m
 3 phòng (4 giường) - 4wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 10 khách

Ngày thường: 6.000.000đ/đêm

Odwin R3 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 70m
 7 phòng (9 giường) - 8wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida, Karaoke
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 8.000.000đ/đêm

Odwin R35 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 50m
  4 phòng ngủ (4 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 12 - 15 khách

Ngày thường: 6,500,000đ/đêm

Odwin NS – Bãi Sau

 Cách biển Bãi Sau 1km
 6 phòng ngủ (8 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Tối đa: 16 khách

Ngày thường: 10,000,000đ/đêm

Odwin C12 – Bãi Sau

 Cách biển Bãi Sau 250m
  5 phòng ngủ (5 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 7,000,000đ/đêm

Odwin 11A – Bãi Sau

 Cách biển Bãi Sau 500m
 6 phòng ngủ (6 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 8,000,000đ/đêm

Odwin F102 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 700m
  10 phòng ngủ (15 giường) - 11wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 15 - 35 khách

Ngày thường: 5,500,000đ/đêm

 
Zalo