Danh sách các Villa Vũng Tàu

594 lượt đặt

Odwin S7 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 70m
 4 phòng (5 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 10 - 20 khách

Ngày thường: 7.500.000đ/đêm

733 lượt đặt

Odwin S8 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 70m
 3 phòng (4 giường) - 4wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 10 khách

Ngày thường: 7.000.000đ/đêm

Có 454 lượt đặt

ODWIN S9 – VILLA KẾ BIỂN LONG CUNG

 Cách biển Long Cung 80m
 5 phòng (6 giường) - 7wc
 Hồ bơi, Karaoke, BBQ
 Số lượng: 12 - 18 khách

Ngày thường: 8.000.000đ/đêm

742 lượt đặt

Odwin R3 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 70m
 7 phòng (9 giường) - 8wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida, Karaoke
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 9.500.000đ/đêm

897 lượt đặt

Odwin R35 – Kế biển

 Cách biển Long Cung 50m
  4 phòng ngủ (4 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 12 - 15 khách

Ngày thường: 7,500,000đ/đêm

699 lượt đặt

Odwin NS – Bãi Sau

 Cách biển Bãi Sau 1km
 6 phòng ngủ (8 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Tối đa: 16 khách

Ngày thường: 10,000,000đ/đêm

212 lượt đặt

Odwin F102 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 700m
  10 phòng ngủ (15 giường) - 11wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 15 - 35 khách

Ngày thường: 7,000,000đ/đêm

1112 lượt đặt

Odwin MP12 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 50m
  8 phòng ngủ (8 giường) - 9wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 20 - 30 khách

Ngày thường: 8,500,000đ/đêm

833 lượt đặt

Odwin TS B07 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 200m
  4 phòng ngủ (5 giường) - 4wc
 Hồ bơi, BBQ, bida
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

1119 lượt đặt

Odwin F101 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 300m
  7 phòng ngủ (11 giường) - 8wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida, xông hơi
 Số lượng: 15 - 35 khách

Ngày thường: 6,500,000đ/đêm

1225 lượt đặt

Odwin B3 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 500m
  6 phòng ngủ (8 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida, xông hơi
 Số lượng: 16 - 25 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

978 lượt đặt

Odwin SEA25 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 500m
 5 phòng (6 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 7,000,000đ/đêm

1435 lượt đặt

Odwin VTS 187 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 350m
 6 phòng (7 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, bida
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

1213 lượt đặt

Odwin D1 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 500m
 13 phòng (18 giường) - 14wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 30 - 45 khách

Ngày thường: 8,000,000đ/đêm

969 lượt đặt

Odwin R7 – Bãi Sau

 Cách biển Bãi Sau 500m
 4 phòng (5 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 10 - 15 khách

Ngày thường: 6,500,000đ/đêm

1424 lượt đặt

Odwin TS 12A – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 400m
 8 phòng (10 giường) - 10wc
 Hồ bơi, BBQ, bida, karaoke
 Số lượng: 20 - 35 khách

Ngày thường: 7,500,000đ/đêm

1024 lượt đặt

Odwin 04 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 100m
 8 phòng (15 giường) - 9wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 25 - 40 khách

Ngày thường: 8,500,000đ/đêm

968 lượt đặt

Odwin P32 – View biển

 Cách biển Bãi trước 200m (Bãi tắm 700m)
 5 phòng (5 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, bida
 Số lượng: 18 - 25 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

867 lượt đặt

Odwin W05-View biển

 Cách biển Bãi trước 200m (Bãi tắm 700m)
 5 phòng (5 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 18 - 25 khách

Ngày thường: 6,500,000đ/đêm

873 lượt đặt

ODWIN PL01 – VILLA LONG CUNG

 Cách biển Long Cung 300m
 8 phòng ngủ (11 giường) - 9wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15-25 khách

Ngày thường: 7,000,000đ/đêm/đêm

737 lượt đặt

Odwin P30 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 250m
 6 phòng (7 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 5,000,000đ/đêm

759 lượt đặt

Odwin P27 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 150m
 5 phòng (7 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida, Karaoke
 Số lượng: 15 - 24 khách

Ngày thường: 5,000,000đ/đêm

560 lượt đặt

Odwin SB230- Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 8 phòng (9 giường) - 10wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, Bida
 Số lượng: 20 - 30 khách

Ngày thường: 7.500.000đ/đêm

697 lượt đặt

Odwin SB8 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 6 phòng (8 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, Xông hơi
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 7,000,000đ/đêm

 
Zalo
facebook-messenger-icon