Danh sách các Villa Vũng Tàu

Odwin MP12 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 50m
  8 phòng ngủ (8 giường) - 9wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 20 - 30 khách

Ngày thường: 6,500,000đ/đêm

Odwin TS B07 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 200m
  4 phòng ngủ (5 giường) - 4wc
 Hồ bơi, BBQ, bida
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 4,000,000đ/đêm

Odwin F101 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 300m
  7 phòng ngủ (11 giường) - 8wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida, xông hơi
 Số lượng: 15 - 35 khách

Ngày thường: 5,000,000đ/đêm

Odwin B3 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 500m
  6 phòng ngủ (8 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida, xông hơi
 Số lượng: 16 - 25 khách

Ngày thường: 5,000,000đ/đêm

Odwin SEA25 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 500m
 5 phòng (6 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, bida
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin VTS 187 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 350m
 6 phòng (7 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, bida
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 5,000,000đ/đêm

Odwin D1 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 500m
 13 phòng (18 giường) - 14wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 30 - 45 khách

Ngày thường: 7,000,000đ/đêm

Odwin R7 – Bãi Sau

 Cách biển Bãi Sau 500m
 4 phòng (5 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 10 - 15 khách

Ngày thường: 5,500,000đ/đêm

Odwin TS 12A – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 400m
 8 phòng (10 giường) - 10wc
 Hồ bơi, BBQ, bida, karaoke
 Số lượng: 20 - 35 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin 04 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 100m
 8 phòng (15 giường) - 9wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 25 - 40 khách

Ngày thường: 8,000,000đ/đêm

Odwin P32 – View biển

 Cách biển Bãi trước 200m (Bãi tắm 700m)
 5 phòng (5 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, bida
 Số lượng: 18 - 25 khách

Ngày thường: 5,000,000đ/đêm

Odwin W05-View biển

 Cách biển Bãi trước 200m (Bãi tắm 700m)
 5 phòng (5 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 18 - 25 khách

Ngày thường: 5,500,000đ/đêm

Odwin C230- Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 8 phòng (9 giường) - 10wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, Bida
 Số lượng: 20 - 30 khách

Ngày thường: 6.000.000đ/đêm

Odwin B1 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 7 phòng (12 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, Bida
 Số lượng: 20 - 30 khách

Ngày thường: 6.000.000đ/đêm

Odwin HS13 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 6 phòng (6 giường) - 8wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 9,000,000đ/đêm

Odwin HS823 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 5 phòng (5 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15 - 18 khách

Ngày thường: 8,000,000đ/đêm

Odwin HS27 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 350m
 6 phòng (6 giường) - 8wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15 - 18 khách

Ngày thường: 8,500,000đ/đêm

Odwin HS214 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 7 phòng (7 giường) - 9wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15 - 18 khách

Ngày thường: 9,500,000đ/đêm

Odwin SB8 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 6 phòng (8 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, Xông hơi
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 5,500,000đ/đêm

Odwin KC2 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 250m
 12 phòng (14 giường) - 13wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida
 Số lượng: 15 - 40 khách

Ngày thường: 5,500,000đ/đêm

Odwin P27 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 150m
 5 phòng (7 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida, Karaoke
 Số lượng: 15 - 24 khách

Ngày thường: 4,500,000đ/đêm

Odwin P29 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 8 phòng (8 giường) - 10wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin P30 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 250m
 6 phòng (7 giường) - 5wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 4,500,000đ/đêm

 
Zalo