Danh sách các Villa Đà Lạt

Odwin Đà Lạt 48

 Cách chợ Đà Lạt 4km
 2 phòng (2 giường) - 2wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 khách

Ngày thường: 1,500,000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 47

 Cách chợ Đà Lạt 4km
 2 phòng (3 giường) - 3wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 khách

Ngày thường: 1,700,000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 49

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
 2 phòng (5 giường) - 2wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 - 10 khách

Ngày thường: 2,500,000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 44

 Cách chợ Đà Lạt 2km
  3 phòng ngủ (5 giường) - 3wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 - 10 khách

Ngày thường: 2.700.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 42

 Cách chợ Đà Lạt 3km
  3 phòng ngủ (5 giường) - 3wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ, lửa trại
 Số lượng: 10 - 12 khách

Ngày thường: 2.500.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 29

 Cách chợ Đà Lạt 3km
  3 phòng ngủ (3 giường) - 3wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 6 - 8 khách

Ngày thường: 2.500.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 43

 Cách chợ Đà Lạt 5 km
  2 phòng ngủ (3 giường) - 2wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ, lửa trại
 Tối đa: 6 khách

Ngày thường: 4.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 25

 Cách chợ Đà Lạt 3km
 4 phòng (4 giường) - 4wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8- 12 khách

Ngày thường: 3.300.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 12

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
 Số phòng: Đang cập nhật
 Tiện ích: Đang cập nhật
 Số lượng khách: Đang cập nhật

Ngày thường: 4.500.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 38

 Cách chợ Đà Lạt 3,5 km
 6 phòng (8 giường) - 6wc
 Tiện ích: Hồ bơi, BBQ
 Số lượng: 10 - 20 khách

Ngày thường: 5.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 17

 Cách chợ Đà Lạt 2km
 5 phòng (5 giường) - 5wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ, lửa trại
 Số lượng: 8 - 12 khách

Ngày thường: 7.500.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 45

 Cách trung tâm 3,5km
 4 Phòng ngủ- WC riêng
 BBQ
 Số lượng: 10 khách

Ngày thường: 8.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 46

 Cách trung tâm 3,5km
 4 Phòng ngủ - WC riêng
 BBQ
 Số lượng: 12 khách

Ngày thường: 7.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 39

 Cách chợ Đà Lạt 5 km
 10 phòng (10 giường) - 10wc
 Hồ bơi, bida, karaoke, BBQ
 Số lượng: 20 - 36 khách

Ngày thường: 6.500.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 41

 Cách chợ Đà Lạt 3km
 14 phòng (21 giường) - 14wc
 Tiện ích: Hồ bơi, BBQ
 Áp dụng: 34 khách

Ngày thường: 16.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 37

 Cách chợ Đà Lạt 7km
 7 phòng (9 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, xông hơi
 Số lượng: 14 - 18 khách

Ngày thường: 16.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 36

 Cách chợ Đà Lạt 5 km
 5 phòng (6 giường) - 6wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ, lửa trại
 Số lượng: 15 - 18 khách

Ngày thường: 12.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 40

 Cách chợ Đà Lạt 4km
 9 phòng ngủ - 9 wc
 Tiện ích: Hồ bơi + Bếp + BBQ
 Số lượng: 20 - 36 khách

Ngày thường: 10.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 33

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
 4 phòng (5 giường) - 5wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 - 10 khách

Ngày thường: 10.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 35

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
 3 phòng (4 giường) - 3wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 - 10 khách

Ngày thường: 7.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 32

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
 4 phòng (4 giường) - 4wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 - 10 khách

Ngày thường: 10.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 34

 Cách chợ Đà Lạt 7 km
 4 phòng (4 giường) - 4wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 8 - 10 khách

Ngày thường: 7.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 1

 Cách chợ Đà Lạt 4km
 9 phòng (21 giường) - 9wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ + xông hơi
 Số lượng: 12 - 32 khách

Ngày thường: 12.000.000đ/đêm

Odwin Đà Lạt 22

 Cách chợ Đà Lạt 6 km
  3 phòng ngủ (3 giường) - 4wc
 Tiện ích: Bếp + BBQ
 Số lượng: 6 - 8 khách

Ngày thường: 5.000.000đ/đêm

 
Zalo