Danh sách các Villa Vũng Tàu

745 lượt đặt

Odwin SB10 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 250m
 6 phòng (6 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15 - 18 khách

Ngày thường: 7.500.000đ/đêm

467 lượt đặt

Odwin B1 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 7 phòng (12 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke, Bida
 Số lượng: 20 - 30 khách

Ngày thường: 7.000.000đ/đêm

1346 lượt đặt

Odwin HS13 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 6 phòng (6 giường) - 8wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15 - 20 khách

Ngày thường: 9,500,000đ/đêm

1357 lượt đặt

Odwin HS823 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 5 phòng (5 giường) - 7wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15 - 18 khách

Ngày thường: 8,000,000đ/đêm

1018 lượt đặt

Odwin HS27 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 350m
 6 phòng (6 giường) - 8wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15 - 18 khách

Ngày thường: 9,000,000đ/đêm

1218 lượt đặt

Odwin HS214 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 7 phòng (7 giường) - 9wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15 - 18 khách

Ngày thường: 10,000,000đ/đêm

1023 lượt đặt

Odwin KC2 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 250m
 12 phòng (14 giường) - 13wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida
 Số lượng: 15 - 40 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

887 lượt đặt

Odwin P29 – Long Cung

 Cách biển Long Cung 300m
 8 phòng (8 giường) - 10wc
 Hồ bơi, BBQ, Bida
 Số lượng: 15 - 25 khách

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

1180 lượt đặt

Odwin 03 – Bãi sau

 Cách biển Bãi Sau 400m
 5 phòng (6 giường) - 6wc
 Hồ bơi, BBQ, Karaoke
 Số lượng: 15- 20 khách

Ngày thường: 4,000,000đ/đêm

 
Zalo
facebook-messenger-icon